Statistik

Polisens officiella statistik: Skjutningar, avlidna och skadade 2017-2023

Totalt per år (2017-2023)

2017-2023: Skjutningar
Observera att 2023 inte är ett komplett år. Stapeln för detta år visar både det verkliga ackumulerade antalet skjutningar hittills i år (261) samt ett prognostiserat värde för hela året (348). Prognosen visar vad totalen för hela året skulle bli om antalet skjutningar fortsätter i samma takt som hittills.
2017-2023: Skjutningar - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
2017-2023: Skadade
Observera att 2023 inte är ett komplett år. Stapeln för detta år visar både det verkliga ackumulerade antalet skadade hittills i år (71) samt ett prognostiserat värde för hela året (94). Prognosen visar vad totalen för hela året skulle bli om antalet som skadas fortsätter i samma takt som hittills.
2017-2023: Skadade - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
2017-2023: Avlidna
Observera att 2023 inte är ett komplett år. Stapeln för detta år visar både det verkliga ackumulerade antalet avlidna hittills i år (34) samt ett prognostiserat värde för hela året (45). Prognosen visar vad totalen för hela året skulle bli om antalet avlidna vid skjutningar fortsätter i samma takt som hittills.
2017-2023: Avlidna - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
Kontakt