-

Om InCharts

InCharts

InCharts övervakar dygnet runt nätets officiella och inofficiella källor för att hitta information om skjutningar i Sverige. Twitter-kontot @swe_shootings publicerar automatiskt med kort varsel validerad information så snart en skjutning har inträffat. På webbplatsen www.incharts.se finns också polisens officiella statistik över skjutningar och sprängningar visualiserad i form av lättöverskådliga diagram.

InCharts logotyp
Henrik Möllberg

... står bakom innehåll, design och utveckling av InCharts.se. Från att längre tillbaka i tiden varit verksam inom IT-journalistik, med alltifrån frilansuppdrag till arbete som redaktör och chefredaktör, har de senare åren mestadels ägnats åt mjukvaruutveckling och insamling och analys av data. InCharts ger möjligheten att kombinera båda dessa erfarenheter i ett och samma projekt!

Foto på Henrik Möllberg

I möjligaste mån används här samma definition på skjutning som poilsens nationella: En skjutning anses vara bekräftad då det avfyrats projektiler med krutladdat vapen och det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer som kommer av beskjutningen, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig. I bland äger misstänkta skjutningar rum, men där det utifrån tillgängliga medieuppgifter inte går att avgöra om den nationella definitionen är uppfylld, och där skjutningen heller inte har kunnat bekräftas av polisen. I dessa lägen inkluderas vanligen händelsen i databasen, men markeras då som obekräftad. Obekräftade skjutningar är synliga och sökbara på sidan, men inkluderas inte i den aggregerade statistiken.

Frågan har ställts till polisen och där har Beredningsenheten på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) givit svaret att självmord och självmordsförsök i form av skjutningar inte räknas med i polisens officiella statistik. Därmed är det heller inget som inkluderas på InCharts.se.

InCharts.se uppdateras kontinuerligt. I bakgrunden besöks nyhetssidor, sociala medier och officiella kanaler automatiskt dygnet runt i jakt på information om skjutningar. Så snart det finns publikt tillgänglig information om en skjutning brukar det därför inte dröja mer än max en timme innan webbplatsen uppdateras. Däremot krävs en manuell granskning innan publicering, och eftersom det bara är en person som arbetar med detta kan det i enstaka fall dröja längre.

Det kan man hoppas, men det gör de troligen inte.

En indikation på detta är satsningen Skjutningar i Sverige från SVT Datajournalistik - ett mycket förtjänstfullt och ambitiöst projekt som presenterar alla skjutningar sedan 2018 tillsammans med intressant statistik kring dessa. InCharts har jämfört dessa med de skjutningar som presenteras på InCharts, för att se vad det finns för skillnader i innehållet.

Att det finns skillnader är helt naturligt. Innehållet på SVT Datajournalistik har levererats direkt av polisen, medan innehållet på InCharts bygger på offentligt publicerad information, antingen från nyhetsmedier, sociala medier eller från polisen. Utifrån tillgängliga offentliga uppgifter går det inte heller alltid att avgöra om en händelse uppfyller polisens definition på skjutning eller inte.

Därtill skiljer sig till och med den information polisen levererar till SVT Datajournalistik jämfört med den officiella statistik över skjutningar som man själva presenterar på polisens webbplats och som uppdateras en till två gånger per månad (se bild intill). Till och med när det gäller antal avlidna skiljer det mellan polisens egna två register - exempelvis noterade man år 2021 två fler avlidna i sin offentliga statistik jämfört med den som levereras till SVT Datajournalistik:

För en delmängd av de skjutningar som redovisas av SVT Datajournalistik har InCharts begärt ut händelserapporter från polisen. För omkring hälften av dessa har polisen inte kunnat hitta någon händelserapport som sammanträffar med den tid och plats som SVT Datajournalistik anger, och följaktligen inte kunnat lämna ut någon dokumentation om den påstådda skjutningen. Det är därför oklart hur många av dessa skjutningar som inte omnämnts i media som faktiskt rör verkliga händelser, och hur många som kan hänskjutas till felaktigheter i underlaget.

Tabell från SVT Datajournalistik