Statistik

Dagsfärsk statistik, baserad på InCharts automatiska datainsamling (uppdaterad 2023-09-28).
Linjediagram antal skjutningar per månad

282

Skjutningar

Linjediagram antal dödsskjutningar per månad

43

Avlidna

Linjediagram antal dödsskjutningar per månad

88

Skadade

113

timmar som mest mellan två skjutningar

0

dagar sedan senaste dödsskjutning

5

timmar sedan senaste skjutning

Polisens officiella siffror, uppdaterade 2023-09-15.
Linjediagram antal skjutningar per månad

261

Skjutningar

Linjediagram antal dödsskjutningar per månad

34

Avlidna

Linjediagram antal dödsskjutningar per månad

71

Skadade

Polisens officiella statistik: Skjutningar, avlidna och skadade hittills i år

Jämförelser med förra året

Skjutningar i år jämfört med förra året
Hittills i år har 27 färre skjutningar ägt rum jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 10 procent.
Skjutningar i år jämfört med förra året - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
2022/2023: Skadade
Hittills i år har 4 färre skadats vid skjutningar jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 5 procent.
2022/2023: Skadade - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
2022/2023: Avlidna
Hittills i år har 16 färre avlidit vid skjutningar jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 34 procent.
2022/2023: Avlidna - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)

Skjutningar i år per polisregion

Skjutningar 2022/2023: Bergslagen
Hittills i år har 2 fler skjutningar ägt rum i polisregion Bergslagen jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en ökning med 12 procent.
Skjutningar 2022/2023: Bergslagen - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Mitt
Hittills i år har 3 fler skjutningar ägt rum i polisregion Mitt jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en ökning med 13 procent.
Skjutningar 2022/2023: Mitt - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Stockholm
Hittills i år har 10 färre skjutningar ägt rum i polisregion Stockholm jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 12 procent.
Skjutningar 2022/2023: Stockholm - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Nord
Hittills i år har 2 fler skjutningar ägt rum i polisregion Nord jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en ökning med 40 procent.
Skjutningar 2022/2023: Nord - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Väst
Hittills i år har lika många skjutningar ägt rum i polisregion Väst som under samma period förra året.
Skjutningar 2022/2023: Väst - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Syd
Hittills i år har 8 färre skjutningar ägt rum i polisregion Syd jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 11 procent.
Skjutningar 2022/2023: Syd - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Öst
Hittills i år har 16 färre skjutningar ägt rum i polisregion Öst jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 36 procent.
Skjutningar 2022/2023: Öst - Informationen uppdaterad fredag 15 september 2023. (Källa: Polisen)
Kontakt