-

Statistik

"Polisens officiella statistik: Detonationer, förberedelser för och försök till 2018-2023

Totalt per år (2018-2023)

Polisens officiella statistik: Detonationer, förberedelser och försök 2018-2023