Statistik

Polisens officiella siffror.
Linjediagram antal detonationer per månad

79

Detonationer

Linjediagram antal förberedelser för sprängning per månad

69

Förberedelser

Linjediagram antal förberedelser för sprängning per månad

10

Försök

Polisens officiella statistik: Detonationer, förberedelser för och försök till 2021

Jämförelser med föregående år

Sprängningar per polisregion

Kontakt