-

Säffle

15 061

Folkmängd

0

Skjutningar

0

Avlidna

0

Skadade

Säffle: Antal skjutningar per månad

Matris: Antal skjutningar per månad i Säffle

Historik för Säffle: Genomsnittligt antal skjutningar per månad

Linjediagram, antal skjutningar för aktuell kommun, 12 månaders glidande medelvärde Diagrammet visar antal skjutningar i genomsnitt per månad för den period som sträcker sig från varje månad och 12 månader bakåt i tiden, det vill säga första punkten (januari 2019) är ett genomsnitt av antalet skjutningar under perioden februari 2018 fram till och med januari 2019 och så vidare. Primär källa till statistiken är fram till hösten 2021 SVT Datajournalistiks sammanställning över skjutningar i Sverige. Från och med hösten 2021 är denna kompletterad med InCharts egen datainsamling, vilken inkluderar polisens händelsenotiser, händelserapporter från polisen samt nyhetstexter från flera olika medier.

Lista, Säffle: Alla skjutningar inkl. obekräftade 2024 (0 stycken)